นักเรียนทุกคนต้องอยู่ประจำหรือไม่ สามารถกลับบ้านได้ไหม

นักเรียนต้องอาศัยอยู่หอพักทุกคน โดยมีครูหอพักประจำอยู่ 24 ชั่วโมง นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ และกลับมายังโรงเรียนในตอนเย็นวันอาทิตย์