ผังสนามสอบ

สนามสอบศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

สอบที่อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ห้องสอบที่ 1 - 94 ห้อง “The Deck 1” ชั้น 1
ห้องสอบที่ 95-186 ห้อง “The Deck 1” ชั้น 2

สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สอบที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSC)

ห้องสอบที่ 1-14 ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์
ห้องสอบที่ 15-30 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSC). คณะวิทยาศาสตร์

สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบที่อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์