คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่ใช่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหิดล และไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนที่นี่ไม่ได้แข่งขันกันเรียน ถึงแม้จะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้น แต่โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ อย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมรำไทยและเล่นดนตรีไทย หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ค่าย Pre-MWITS กิจกรรม Home Coming Day กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียน 24 คน ต่อครูประจำชั้น 2 คน โดยในช่วงเวลาเรียน 07.00 – 16.00 น. ครูประจำชั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียน ขณะที่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-07.00 น. จะมีครูหอพักเป็นผู้ดูแล หากมีปัญหาใดๆ ครูผู้รับผิดชอบจะโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองโดยทันที

โรงเรียนมีบริการซัก-อบ-รีด และมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการบริเวณด้านล่างของหอพัก

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนทุน ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอด 3 ปี เป็นค่าหอพัก ค่าอาหาร รวมถึงได้รับชุดนักเรียน ชุดพละ และชุดนอน

นักเรียนต้องอาศัยอยู่หอพักทุกคน โดยมีครูหอพักประจำอยู่ 24 ชั่วโมง นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ และกลับมายังโรงเรียนในตอนเย็นวันอาทิตย์